Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van:

ERARD Verzekeringen nv
Nieuwe Kalsijde 5 b
8920 Langemark

E-mail: info@erard.org
Tel: 057/48.57.57

FSMA 13591
BE 0434.821.504

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
ERARD Verzekeringen nv kan de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden steeds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Verbintenissen gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ERARD Verzekeringen nv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
ERARD Verzekeringen nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal ERARD Verzekeringen nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
ERARD Verzekeringen nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ERARD Verzekeringen nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
ERARD Verzekeringen nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
ERARD Verzekeringen nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Deze website-folder, als niet-contractueel document, is louter informatief opgesteld. Verzekeringen, waarborgen, premies, ... blijven maatwerk welke dossier per dossier besproken dienen te worden. De verschillende pagina's en simulaties op deze website hebben dan ook een zuiver informatieve waarde. De inlichtingen die voorkomen op deze website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos. De verstrekte informatie vormt dan ook geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of - producten. ERARD Verzekeringen nv kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen ingevolge het gebruik van de website en/of zijn inhoud. De voorbeeld verzekeringspremies, vermeld op deze website, kunnen steeds wijzigen door indexatie, aanpassing, acceptatie-regels,... . Voor precieze informatie, een professioneel advies, een gepersonaliseerd voorstel of een concreet aanbod moet u zich wenden tot ERARD Verzekeringen nv.

Mochten er klachten zijn, kan u altijd bij de zaakvoerders terecht voor een gesprek. Er wordt graag tijd gemaakt om te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken. Daarnaast is er ook de OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN, de Meeüssquare 35, 1000 Brussel (Telefoon: +32(2) 547.58.71) waaraan wij onze medewerking verlenen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.

Krijg uw OFFERTE op maat

Offerte? Mail en telefoon zijn prima. U bent ook steeds welkom in onze gerestaureerde olieslagerij voor een kennismaking met het Erard team, de Ruston & Hornsby aandrijfmotor, de oude zaad-silo's, ... Dan kunnen we samen uw verzekeringsdossier brand woning, familiale gezin, dagelijkse wagens, oldtimers, ... bespreken. Om tot de prijs/kwaliteit beste oplossing te komen.

Schade? Het gebeurt elke dag. Ook buiten de kantooruren.
Doe op ons beroep, 24/24, wij helpen met raad en daad.

Contacteer ons

SCHADE?

U kan 24/24 bellen naar de noodnummers en staat er niet meer alleen voor.